کنسرت بزرگ سوگند در استانبول

کنسرت بزرگ سوگند در استانبول

12 February / 23 Bahman

نایت کلاب  مجلل Masquerade

باز شدن درب:  23:00

NORMAL
4,260,000
  • USD: 30$
  • TRY: ₺180
VIP STAND
38,340,000
  • USD: 270$
  • TRY: ₺1,620
VIP LODGES / UP FLOOR
63,900,000
  • USD: 450$
  • TRY: ₺2,700

طبقه بالا

2 باتل ودکا

ظرفیت 6 نفر

قیمت برای 6 نفر

VIP LODGES/DOWN FLOOR
78,100,000
  • USD: 550$
  • TRY: ₺3,300

طبقه پایین

2 باتل ودکا یا ویسکی یا تکیلا

1 باتل شامپاین

ظرفیت 8 نفر

قیمت برای 8 نفر

VIP LODGES / KING / KRAL
120,700,000
  • USD: 850$
  • TRY: ₺5,100

طبقه پایین

3 باتل ودکا یا ویسکی یا تکیلا

1 باتل شامپاین

ظرفیت 10 نفر

قیمت برای 10 نفر

جزئیات رویداد
حامیان
انتخاب زبان / Language
واحد ارزی / Currency
USD, $ TRY, ₺ IRR, ﷼